Svojstva upravitelja i odgovornost njegova / 2.dio - spoznaja

Svojstva upravitelja i odgovornost njegova / 2.dio

Svojstva upravitelja i odgovornost njegova / 2.dio

Najdalji od tebe među podanicima i najgori od njih u očima tvojim neka bude onaj koji najviše istražuje manjkavosti ljudi, budući da ljudi moraju imati nedostatke, a vladar je najpriličniji da ih pokriva. Zato, nipošto ne raskrivaj što god je od toga skriveno od tebe, jer je obaveza tvoja da popraviš ono što ti je pokazano, dok će Allah presuditi za sve što je skriveno od tebe. Pokrivaj nedostatke koliko god možeš, pa će Allah pokriti nedostatke tvoje za koje bi ti želio da ostanu skriveni od podanika tvojih. Razveži svaki uzao mržnje u narodu i odsijeci od sebe uzrok neprijateljstva svakog. Izbjegavaj sve ono što ti nije jasno. Ne žuri nikada podupirati klevetnika, jer klevetnik je varalica, makar se uspoređivao s onima koji žele dobro.

Ne uključuj nipošto tvrdicu među one s kojima se savjetuješ, jer će te odvratiti od dobročinstva i plašiti te siromaštvom, niti strašljivca, koji će te učiniti tako slabim za obavljanje poslova tvojih, niti pohlepnika, koji će ti lijepim prikazati zgrtanje imetka načinima zlim. Škrtost, strašivost i pohlepnost su doista nagoni različiti, a sve ih objedinjuje pogrešno mišljenje o Bogu.

Najgori pomagač tvoj jest onaj koji je bio pomagač ljudima zlim prije tebe i koji im se pridruživao u grijesima. Zato neka ti on nipošto ne bude osoba bliska, jer oni su saučesnici grešnika i braća tlačitelja. Za njih možeš pronaći zamjenike valjane, koji će biti poput njih u mišljenjima svojim i učinku, dok im neće biti slični u grijesima i porocima. Oni nikad nisu potpomagali tlačitelja u tlačenju njegovu ili grešnika u grijehu njegovu. Najmanje će te uznemiravati i najbolje će te pomoći. Bit će najobzirniji prema tebi i najmanje će se priklanjati drugima. Uzmi ih zato za odabrane ljude svoje u tajnosti kao i u javnosti.

Neka potom cjenjeniji za te među njima budu oni koji otvoreno govore istinu pred tobom i koji te najmanje pomažu u činjenju onom tvom koje Allah ne voli u prijatelja Svojih, makar ono bilo saglasno sa željom tvojom. Čvrsto se veži za one koji su čestiti i iskreni i onda ih podući da te ne hvale niti da ti ugađaju za djela koja nisi učinio, jer pretjeranost hvaljenja proizvodi uznositost i približuje te bahatosti.

Pred tobom ne smiju biti izjednačeni onaj koji čini dobro i onaj koji čini zlo, jer doista u tom je odvraćanje dobročinitelja od dobročinstva i navikavanje počinitelja zla na zlo. Drži svakog od njih na položaju koji je njegov. Znaj da je najprikladnije za dojam dobar vladaru o podanicima njegovim to da on ojača dobročinstvo svoje prema njima, olakšava tegobe njihove i izbjegava ih izlagati onome što oni ne mogu. Slijedi onda u tome smjer kojim ćeš ostaviti dojam dobar u podanika svojih, jer će te dobar dojam takav osloboditi briga velikih. Najpriličniji za dojam dobar o tebi jest doista onaj kojemu ponašanje tvoje nije dobro, dok je najpriličniji za dojam loš o tebi onaj kojemu ponašanje tvoje nije loše.

Ne prekidaj put ispravan kojim su išli naraštaji prvi zajednice ove, na temelju čega je postojalo jedinstvo opće i na čemu je bila postignuta ispravnost podanika. Ne uvodi nipošto pravac nikakav koji šteti tim putima ranijim, jer će naknada pripasti onome koji ih je uspostavio a grijeh tebi zato što si ih napustio. Ustraj na razvijanju razgovora svojih s učenjacima i raspravama s mudrim u cilju učvršćivanja onog u čemu je dobro za zemlju tvoju i postavljanju onog u čemu su ljudi pravilno postupali prije tebe.

Znaj da podanici sačinjavaju skupine koje se održavaju samo jedna uz drugu i da one ne mogu biti međusobno neovisne. Među njima su tako: vojska Božija, osoblje tajničko ljudi običnih i odabranih, djelitelji pravde, oni zaduženi za zakon i poredak, obveznici glavarine i zemljarine od štićenika i muslimana, trgovci i gospodarstvenici, te potom sloj najniži potrebitih i bijednih. Allah je odredio udio svakome od njih i ustanovio propis Svoj, koji je u nas čuvan za svakoga ponaosob, u Knjizi Svojoj ili u Sunnetu Vjerovjesnika Svoga – mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i njegovim!

Vojska je zato, voljom Božijom, utvrda podanika, ukras vladara, snaga vjere i put sigurnosti. Podanici ne mogu opstojati bez nje, dok se vojska može izdržavati samo sredstvima onim što ih je Allah za nju odredio u prihodima kojim ona stiče snagu za borbu s neprijateljem, na koje se ona oslanja u napredovanju svome i kojim ona podmiruje potrebe svoje. Te dvije skupine ne mogu postojati bez treće, koju sačinjavaju suci, izvršitelji i tajnici; oni sude o ugovorima, sabiru prihode i potrebni su u pitanjima posebnim i općim.

Nastavlja se…

Svojstva upravitelja i odgovornosti njegove

Leave a Reply