Pozicija i odgovornost Poslanikovog (s.a.v.a) nasljednika - spoznaja

Pozicija i odgovornost Poslanikovog (s.a.v.a) nasljednika

Pozicija i odgovornost Poslanikovog (s.a.v.a) nasljednika

Tokom svog života, Poslanik (s.a.v.a) je ispunio niz ključnih uloga i odgovornosti koje bi mogla ostvariti samo božanstveno inspirisana osoba kao što je on sam, a ne običan čovjek, bez obzira na to koliko bio inteligentan.

Jedan od ovih zadataka bio je objasniti Kur’an, njegovo implicitno i skriveno značenje; drugi zadatak je bio donositi odluke o pravnim pitanjima za koja zakoni još nisu bili predviđeni u Kur’anu. Treća odgovornost bila je sprječavanje bilo kakvog sukoba između muslimana i sprječavanje bilo kakvih intelektualnih ili vjerskih odstupanja u umovima muslimana. Zato Poslanikov sunnet (što znači njegove riječi, djela i odobrenja) predstavlja savršen primjer ponašanja za muslimane.

Iako se vjerovjesništvo (nubuwwa) i božanska Objava (waḥī) okončalo smrću Poslanika, gore pomenutim ulogama i dalje je bio potreban neko da ih provodi u muslimanskom društvu; morali su da ih ispune, bilo od strane pojedinca ili grupe, ljudi koji su uživali iste duhovne kvalitete kao Poslanik te da šire znanje koje im je Bog dao, jer obično obrazovanje nije dovoljno da bi obavili takve važne zadatke.

Imajući sve ovo na umu, sada ćemo razmotriti posljedice činjenice da nemamo Bogom odabranog nasljednika Poslanika. Počet ćemo gledajući na ulogu Poslanika (s.a.v.a) kao onog koji objašnjava Kur’an u svjetlu dva ajeta. Prvi ajet glasi:

A tebi objavljujemo Kur’an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili. (An-Nahl,44)

Ovdje Bog kaže objašnjavanje (tubayyin) umjesto recitirati (taqra) jer Poslanik nije trebao samo recitirati Kur’an ljudima već i objasniti im njegovo značenje. U drugom ajetu, Bog govori svom Poslaniku:

I objavljujemo tebi Knjigu – samo da im objasniš ono o čemu se razilaze – i Uputu i milost, za narod koji vjeruje. (An-Nahl, 64).

Sada, iako se Kur’an sastoji od više od šest hiljada ajeta, nema puno autentičnih hadisa koji su pripisani Poslaniku (s.a.v.a) i njegovom tumačenju Kur’ana. U svom djelu ‘Itqan , Sujuti tvrdi da je prikupio oko 13.000 musnad i mursal hadisa u svom drugom djelu pod nazivom Tarjuman al-Kur’an (4/193). Međutim, većina ovih hadisa , tehnički govoreći, nemaju potpune lance prenositelja koji se vraćaju do Poslanika (tj   mursal), što znači da su riječi ashaba ili njihovih nasljednika. Samo nekoliko hadisa koje on bilježi su musnad – sa kompletnim lancima koji se vraćaju do Poslaniku. Sujuti dodaje da su hadisi pripisani Poslaniku na temu Kur’anskog tumačenja često nepouzdani. Također citira Ahmeda ibn Hanbela i kaže da se ne može u potpunosti vjerovati hadisima o tumačenju Kur’ana, bitkama u kojima je učestvovao Poslanik (gazve) i njegovom superljudskom znanju o nevidljivom (‘Itqan, 4/180). Prema Sujutiju, broj hadisa koji se pouzdano pripisuje Poslaniku i njegovom tumačenju Kur’ana nije veći od 114, što je jednako broju poglavlja u Kur’anu (4 / 214-57)!

Dakle, dužnost objašnjenja Kur’ana treba da nosi neko sa božanskim i nadčovječnim znanjem baš kao što je Musaov (a.s) učitelj, Hidr, koji, iako nije poslanik u tradicionalnom smislu, bio obdaren od Boga velikim znanjem.

Historija islama bilježi mnoge kontroverze u pogledu tumačenja kur’anskih ajeta. Naprimjer, o pravilnom načinu razumijevanja ajeta kojim se muslimani upućuju na ritualno pranje odnosno abdest, što podrazumijeva pranje dijelova tijela prije nego što počne molitva.

O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka;…(Al-Maida, 6)

Još jedna kontroverza odnosi se na tumačenje ajeta o kažnjavanju lopova, o tome koji dijelovi njihove ruke moraju biti odsječeni.

Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha! A Allah je silan i mudar. (Al-Maida, 38)

Treća instanca je neslaganje oko pravilnog tumačenja ajeta 12 i 176 sure An-Nisa , za koji neki kažu da sadrže kontradiktorne zabrane u vezi sa nasljeđivanjem, i koji su stoga ostali vrlo upitni.

Nastavit će se…

Leave a Reply