Priča iz života Časnog Poslanika (s.a.v.a): Berićetni iftar - spoznaja

Priča iz života Časnog Poslanika (s.a.v.a): Berićetni iftar

Priča iz života Časnog Poslanika (s.a.v.a): Berićetni iftar

Za vrijeme kada su muslimani kopali rov (hendek) za poznatu Bitku na Hendeku, dogodio se zanimljiv događaj koji Džabir ibn Abdullah Ansari ovako prenosi:

Vidio sam da je Božiji Poslanik (s.a.v.a) zbog velike gladi svezao kamen za stomak. Rekao sam mu: „Božiji Poslaniče, prihvataš li moj poziv za iftar?“

Poslanik je upitao: „Šta imaš za iftar?“

Rekao sam: „Imam jednu ovcu i malo ječma.“

Reče: „Idi pripremi hranu od toga.“

Džabir se vratio kući i uz pomoć svoje supruge napravio nekoliko ječmenih hljebova, zaklao ovcu i pripremio obrok od mesa. Nakon što je hrana bila spremna, otišao je kod Poslanika i rekao: „Božiji Poslaniče! Hrana je spremna. S kim god želiš, dođi u naš dom na iftar.“

Božiji Poslanik (s.a.v.a) nalazio se na ivici rova. Tada je od svih muhadžira i ensarija tražio da prihvate Džabirov poziv.

Džabir ibn Abdullah se, zabrinut što hrana koju su pripremili nije dovoljna za toliko gostiju, vratio kući i to saopštio svojoj supruzi. Njegova supruga upita: „Jesi li mu rekao koliko ima hrane?“ Džabir reče da jeste.

„On bolje zna kako da ih posluži“ – reče njegova supruga.

Velika skupina muslimana stigla je u Džabirovu kuću. Božiji Poslanik (s.a.v.a) je jednim loncem hrane poslužio sve goste. Svi su se iftarili, a na kraju je hrane i ostalo.

Leave a Reply