Tjelesni ili duhovni život na Drugom svijetu? - spoznaja

Tjelesni ili duhovni život na Drugom svijetu?

Tjelesni ili duhovni život na Drugom svijetu?

Jedno od važnih pitanja koje se postavlja u vezi s Drugim svijetom, ahiretom, i Sudnjim danom, jeste to da li će se on odvijati tjelesno ili duhovno, odnosno, da li će čovjek svojim tijelom preseliti na drugi svijet, ili samo dušom? S tim u vezi, islamski filozofi i mutekellimi imaju tri mišljenja.

Prvo mišljenje je da će samo tijelo na drugom svijetu kušati užitke ili patnju. Drugo mišljenje je da će samo duša kušati užitke, odnosno patnju, ali duhovnu, ne tjelesnu.

Treće mišljenje je da će čovjek i tijelom i dušom iskusiti drugi svijet i njegove užitke ili patnje.

Treće mišljenje, koje je najnaprednije, zasnovano je na nekoliko postulata:

  1. Suštinu čovjeka ne čini njegovo materijalno tijelo, već je čovjekova suština njegova duša i nefs, koja je nematerijalna, i koja nastavlja život i nakon smrti i uništenja tijela.
  2. Na Sudnjem danu, umrli će povratiti svoja prethodna tijela i oblike, a duša koja je sa smrću prekinula svoju vezu s tijelom, ponovo će se vratiti u njega, te će mrtvi oživjeti.
  3. Nagrade i kazne na Drugom svijetu nisu ograničene samo na čula i na tijelo, već će postojati i određene duhovne nagrade i kazne.

Prema tome, oni koji ograničavaju suštinu čovjeka na samo materijalne i tjelesne dimenzije, a i čovjekovu dušu smatraju materijalnom, i život na Drugom svijetu smatraju samo materijalnim. Većina mutekellima i muhaddisa u prošlosti zastupali su ovo mišljenje, kao što islamski filozof Mulla Sadra kaže:

„Većina mutekellima i svi fakihi i muhaddisi smatraju da je Drugi svijet tjelesne prirode, jer i dušu smatraju materijom koja poput vode u blatu, vatre u uglju i ulju u maslinovom stablu, prolazi i prodire u tijelo.“

Suprotno njima, oni koji dušu smatraju čovjekovom suštinom, ali ne smatraju da će se ona nakon smrti ponovo vratiti tijelu, astupaju drugo mišljenje, o duhovnom životu na Drugom svijetu. Većina filozofa zastupala je ovo mišljenje.

Ali, oni koji vjeruju i u to da je duša nematerijalna i da opstaje i nakon odvajanja od tijela, te da će se ponovo vratiti tijelima kada ona budu oživljena, smatraju da pored čulnih i tjelesnih užitaka i ptanji, na Drugom svijetu postoje i duhovni užitci i patnje. Oni zato smatraju da će život na Ahiretu posjedovati obje dimenzije. Većina šiitskih učenjaka zastupa ovo mišljenje i stav.

Duhovna dimenzija Drugog svijeta i Sudnjeg dana nagoviještena je od strane Uzvišenog Allaha, ali i posljedica Božije Pravde, Mudrosti i Milosti. Jer, neki ljudi prelaze visoke stepene savršenstva, i za njih materijalni i tjelesni užitci ne predstavljaju posebnu vrijednost. Oni ne razmišljaju ni o čemu drugome, osim o Allahovom zadovoljstvu i susretu s Njim. Bez sumnje, oni zaslužuju nagrade suklade sa svojim trudom i osobinama, a ukoliko bi se takvi ljudi nagradili samo tjelesnim užitcima, to bi bilo kršenje njihovog prava, što nikako nije u skladu s Mudrošću, Milosti i Pravdom Uzvišenog Gospodara.

I u Kur’anu se spominju čisti, iskreni, Božiji robovi koje šejtanske vesvese ne mogu zavesti. Jedan od takvih Božijih robova, spomenutih u Kur’anu, je i Božiji poslanik Jusuf a.s, koji ni na ovom svijetu nije pokleknuo pred tjelesnim užitcima.

Također, u Kur’anu se spominju i posebni Božiji robovi koji će na Sudnjem danu imati uzvišeno mjesto i položaj, a „duša smirena“ poziva se u poseban Džennet ispunjen obostranom ljubavlju i zadovoljstvom, Božijim i dušinim. A ti, o dušo smirena, vrati se svome Gospodaru zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj!    (Kur’an)

 

Tjelesni i duhovni život na Drugom svijetu u Kur’anu

Čitanjem i proučavanjem kur’anskih ajeta, jasno se dolazi do zaključka da je život na Drugom svijetu i tjelesni, i duhovni. Osim toga što će na Sudnjem danu biti okupljene duše, i tijela će ponovo dobiti svoj ptrehodni oblik i iskusiti, kao i duša, užitke i patnje, u skladu sa svojim djelovanjem na dunjaluku.

Postoji mnogo kur’anskih ajeta koji upućuju na to. Naprimjer, ajeti koji govore o opstanku i životu duše nakon smrti poput ovog ajeta: „Allah uzima duše tokom smrti“

Iz ovog ajeta možemo zaključiti da je duša istina i suština odvojena od tijela, te da smrću prestaje život tijela, a da duše putuju na Drugi svijet.

Također, postoji veliki broj kur’anskih ajeta o različitim nagradama i kaznama na Drugom svijetu, koje se odnose i na tjelesni i duhovni život, poput napitaka, lijepe odjeće, hrane i sl, koje se odnose samo na tijelo i ne mogu biti poimane dušom, kao i Božijeg zadovoljstva, blizine ili kajanja, koje se odnose na dušu.

 

I čovjekov razum i kur’anski ajeti ukazuju na to da će čovjek biti proživljen u obliku bića koje ima i tijelo i dušu, te da će objema svojim dimenzijama obitavati na Drugom svijetu i doživljavati njegove nagrade i kazne. Stoga na pitanje da li je život na Drugom svijetu tjelesne ili duhovne prirode, odgovaramo: i tjelesne i duhovne.

Leave a Reply