Fatima – uzorita muslimanka za sva vremena - spoznaja

Fatima – uzorita muslimanka za sva vremena

Fatima – uzorita muslimanka za sva vremena

Na petak 20. dana mjeseca džemadiu- s-sani, osam godina prije hidžre, je rođena hazreti Fatima (a.s). U vezi njenog rođenja se prenosi da je Božiji Poslanik (s.a.v.a) rekao: „Dok sam bio na mir’radžu Džebrail me je poveo u džennet i tamo me ponudio hurmom. Pojeo sam hurmu, a nakon što sam se vratio na Zemlju, osamio sam se sa svojom suprugom Hatidžom i ona je zanijela Fatimu. Nakon njenog rođenja, kad god poželim da osjetim miris dženneta, osjetim ga u Fatimi.“

Datum njenog rođenja se među muslimanima obilježava kao Dan majki i Dan žena. Pošto se ovaj datum ove godine poklapa s obilježavanjem osmog marta, Dana žena koji se među muslimankama proširio iz drugih, vanislamskih izvora, čestitajući Dan majki i žena podsjetit ćemo se na najvažniji uzor za žene Poslanikovog Ummeta – hazreti Fatimu, neka je Božiji mir i milost na nju.

Osjećaj potrebe za uzorom i modelom u životu je u prirodi čovjeka. Ljudi koji su na putu usavršavanja uspjeli, navode i ostale da ih slijede, idu njihovim stopama i svjesno ulažu trud i napor na postizanju cilja i usklađivanju svog ponašanja sa ponašanjem uzora. Danas, među mnoštvom ljudi uspješnih na različitim poljima, odabrati pravog uzora može biti veoma teško. Za nas muslimane općenito, i muškarce i žene, Kur’an je predstavio najbolji uzor, Božijeg Poslanika (s.a.v.a):

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Vi doista u Božijem Poslaniku najbolji uzor imate. (Al-Ahzab, 31)

No, postavlja se pitanje da li za ženu kao jedinstveno biće sa svim njenim ženskim osobinama i ulogama u životu ne bi trebao da postoji i neki drugi „ženski uzor“ i ko bi to mogao i trebao da bude? Kao što smo i rekli, uzor je osoba koja je uspjela u nekoj grani života, a kada govorimo o islamu onda uglavnom tražimo osobe koje su na neki način doprinijele općem dobru ili širenju vjere.

Islam je u toku svog razvoja bio pomognut od strane mnogih žena, prvenstveno hazreti Hatidže (a.s), o kojoj se, nažalost, jako malo govori. Njena ogromna moralna, a i ekonomska podrška Božijem Poslaniku i prvim muslimanima, bez koje islam možda ne bi tekao onim tokom kojim je tekao, se spominje veoma malo.

Kćerka Božijeg Poslanika (s.a.v.a) hazreti Fatima, povodom čijeg rođenja je objavljena sura Kewser i zbog koje su objavljeni i neki drugi ajeti u Časnom Kur’anu, kao početni ajeti sure Insan, žena koja se spominje u ajetima o Mubahili, je i pored mnogobrojnih vrlina, također na neki način stavljena na margine vjere. Kao nešto što je bilo i prošlo, nešto daleko, po nekima čak i nedostižno, što nama današnjim muslimankama ne može biti uzor u životu, a sjećati ih se možemo samo nadijevanjem njihovih imena našoj djeci i učenjem mevluda.

Ako je to zaista tako i ako prvaci islama koji su živjeli hiljadu godina ranije ne mogu biti uzori, zašto onda Kur’an Poslanika spominje kao uzor, jer Kur’an je za sva vremena i isto onako kao što je npr. za sva vremena zabranio alkohol i kocku, isto tako je i Poslanik uzor za sva vremena i za sve muslimane. Hazreti Fatima (a.s) kao Kewser – veliko dobro, nastavljač loze Božijeg Poslanika se može smatrati i nastavljanjem njegovog uzora. Božiji Poslanik je u vezi svoje kćerke rekao: „Fatima je dio mene, pa ko je razveseli, mene je razveselio, a ko je rastuži, mene je rastužio.“ Isto tako, tumačeći 42. ajet sure Ali Imran koji govori o tome kako je hazreti Merjem bila odabrana žena, Poslanik (s.a.v.a) je rekao:

„Hazreti Merjem je bila predvodnica žena svog vremena, a moja kći Fatima je predvodnica svih žena svijeta od njegovog početka do kraja.“ (Bihar al-Anwar, tom 23, str. 42)

Iako je Božiji Poslanik (s.a.v.a) volio sve svoje kćerke, ni u vezi jedne ne postoje predaje kakve postoje u vezi sa hazreti Fatimom, što pokazuje da njezin značajan položaj ne proističe samo iz njene rodbinske veze s Božijim Poslanikom Muhammedom, već je ona taj položaj postigla i zaslužila svojom bogobojaznošću, učenošću i moralom.

Kako se zaista može slijediti uzor poput hazreti Fatime?

Svaki uzor se može slijediti na dva načina: direktno i indirektno. Direktno, tako što potpuno slijedimo njihovo ponašanje i postupanje u određenim trenucima. Naravno, i hazreti Fatimu, iako je živjela 14 vijekova prije nas, možemo u mnogo čemu direktno slijediti. Što se tiče njenog života, kao primjer koji možemo direktno slijediti  jeste njeno posvećivanje posebne pažnje odgoju svoje djece. Ona je ličnim primjerom pokazivala svojoj djeci požrtvovanost i milostivost prema drugima, tako da su i početni ajeti sure Insan objavljeni upravo u tom povodu. Naime, hazreti Fatima i hazreti Alija su zajedno sa svojom djecom postili, i tri dana uzastopno svoj jednostavni iftar davali onima koji su iz potrebe taj dan zakucali na njihova vrata; siroče, siromah i zarobljenik.

Isto tako, možemo navesti posvećivanje vremena igri sa djecom, i razvijanju njihovih potencijala. Podsticala je svoju djecu da razvijaju memoriju i rječitost tako što ih je slala u džamiju da slušaju govor Božijeg Poslanika (s.a.v.a), a zatim dođu i prepričaju joj šta su čuli. Drugi primjer je njeno poštovanje prema ocu i mužu. Hazreti Alija (a.s) za Fatimu je rekao: „Ona je najbolji pomagač na Božijem putu.“

Svako od nas zasigurno može iz ovog njenog ponašanja uzeti pouke i slijediti ih.

Indirektno slijeđenje se odnosi na shvatanje duha i poente riječi i djela uzora, odnoso analizom njihove prakse mi spoznajemo svoju ulogu u različitim dimenzijama života, individualnoj, društvenoj, kulturnoj, političkoj, ekonomskoj i dr. Mnogi njihovi postupci i riječi su bili specifični za njihovo vrijeme i danas se mi ne možemo ponašati tačno poput njih, ali možemo shvatiti poruku takvog ponašanja. Naprimjer, hazreti Fatima i hazreti Alija, su živjeli u jednoj sobi, prostrtoj hasurama koje je sama h. Fatima isplela od palminog lišća, a čija su se vrata otvarala prema džamiji Božijeg Poslanika. Naravno da mi danas ne možemo živjeti u takvim uslovima u kojima su oni živjeli, ali možemo uzeti poruku i prodrijeti u duh njihovog života tako što ćemo živjeti jednostavno i skromno poput njih, koji su kao kćerka i zet vrhovnog vladara islamskog svijeta vjerovatno mogli koristiti i neke pogodnosti koje im je takav status pružao, ali nisu. Živjeli su kao što su živjeli i ostali obični ljudi u njihovom okruženju. Trebamo prodrijeti u duh njihovog života, i uzeti uzor iz njihovog doma koji se otvarao prema džamiji, odnosno prema vjeri. Naravno da ne možemo praviti kuće čija će se vrata otvarati u dvorište džamije, ali možemo živjeti kao muslimani, onako kao to vjera od nas traži, posjećivati džamije, obavljati namaz i svoj dan započinjati i završavati sa vjerom.

Svaka žena ima tri prioritetne uloge u životu, jednu s kojom se rađa; a to je da bude kćerka. Druge dvije su u njenoj prirodi i ona ih sama bira da li da se posveti i tim ulogama, a to su da bude supruga i majka. Hazreti Fatima (a.s) je bila sve to, i uspjela na svim tim poljima. Uspjela je kao kćerka, bila je pomoć svom ocu onda kada je bio proganjan i ponižavan, kćerka pred kojom je Božiji Poslanik kasnije ustajao i kojoj se prvo javljao nakon što bi se vratio s puta. Bila je supruga kojom je njen muž Alija (a.s) bio zadovoljan i koju je nazivao najboljim pomagačem na Božijem Putu. Bila je majka, koja je veoma mlada odgojila najbolje sinove i kćeri čija je žrtva sačuvala islam. Bila je sve to, a i više od toga. Bila je i ostala uzor, ne samo muslimankama već i svim ženama svijeta.

Na kraju svoje knjige „Fatima je Fatima“ autora Alija Šaerijatija, stoji:

Htjedoh reći: Fatima je kći Hatidžina, no vidjeh da Fatima to nije.

Htjedoh reći: Fatima je kći Muhammedova, no vidjeh da Fatima to nije.

Htjedoh reći: Fatima je supruga Alijina, no vidjeh da to Fatima nije.

Htjedoh reći: Fatima je majka Hasana i Husejna, no vidjeh da to Fatima nije.

Htjedoh reći: Fatima je majka Zejnebina, no vidjeh da to Fatima nije.

Ne, ona je sve to; ali sve to nije Fatima. Fatima je Fatima.

Ova oprečna i duboko smislena rečenica znači da od očeva ugleda dijete koristi nema, nego svaki čovjek vrijedi onoliko koliko je sam zaslužio.

Uzvišeni položaj hazreti Fatime nije zbog odnosa oca i kćerke koji je imala s Božijim Poslanikom, jer on je imao još kćeri, a nijedna nema položaj koji ima Fatima.

To što je bila supruga Vođe pravovjernih, hazreti Imama Alije, također nije uticalo da stekne položaj koji je imala, jer Alija je poslije nje imao još supruga, a nijedna nije bila na nivou hazreti Fatime.

Ona je Fatima i uzor svima zbog sebe, svog ahlaka i morala, svog imana, svoje požrtvovanosti, i svih ostalih uzvišenih karakteristika koje se mogu smjestiti u jednu osobu, jednu ženu. Jer, da ona nije bila „ona“ nikakvo krvno niti bračno srodstvo je ne bi učinilo onim što jeste.

Leave a Reply