Kako vjerovati u bića koja se ne vide i ne čuju? - spoznaja

Kako vjerovati u bića koja se ne vide i ne čuju?

Kako vjerovati u bića koja se ne vide i ne čuju?

Jedan od prigovora vezanih za vjerovanje u  Boga jeste pitanje: Kako se može vjerovati u postojanje bića koje nije moguće percipirati i osjetiti našim čulima?

Ovaj prigovor obični ljudi jako rijetko postavljaju, ali postoje naučnici koji svoje razmišljanje temelje na naučnim i opipljivim dokazima te zbog toga i poriču nevidljiva bića, ili u najmanju ruku, ne smatraju da se o njima može ostvariti sigurna spoznaja. Tako postoji ona poznata izjava naučnika da sve što ne mogu ispitati u svojoj labaratoriji, dakle, i ne postoji.

U odgovoru na ovaj prigovor može se reći da se čulne percepcije ostvaruju posredstvom odnosa tjelesnih organa s tijelima i predmetima: Svako od čula opaža jednu vrstu sebi odgovarajućih materijalnih fenomena, pod određenim uvjetima. Na isti način na koji ne možemo očekivati od oka da opaža zvuk ili od uha da opaža boje, ne treba očekivati da zbir naših čula može percipirati i osjetiti sva postojeća bića.

Prvo, čak i među materijalnim, postoje stvari koje se ne mogu percipirati čulima, kao što naprimjer naša čula ne mogu percipirati ultraljubičaste i infracrvene zrake, niti elektromagnetne valove.

Drugo, veliki broj stvari mi percipiramo bez naših materijalnih čula i stičemo sigurno vjerovanje u njihovo postojanje, iako ih je nemoguće percipirati čulima, kao što su, naprimjer, naši unutarnji psihički osjećaji i stanja.

Naprimjer, znamo za stanja straha i ljubavi, volje i vlastite odluke, čak smo sigurni da ove pojave postoje, iako one, kao psihičke pojave, poput duše, ne mogu biti percipirane čulima. Čak i samo percipiranje je nematerijalna činjenica i nije opipljivo.

Dakle, neopažanje neke stvari posredstvom naših čula niti je dokaz njenog nepostojanja, niti se zbog toga treba smatrati da je mala vjerovatnoća da ona postoji.

__________

kimija

Riječ kimija ima arapsko-perzijske korijene i označava vještinu uz pomoć koje se kamen pretvara u zlato... Uz nadu da će ovi tekstovi imati takav efekat, hvala Vam na čitanju!

Leave a Reply